BİLSA MOD 2210 WINXP-K MOBIL, pozitif ateşlemeli benzinli , LPG, CNG’li taşıtlarda TS ISO 3930 standardına ve dizel taşıtlarda TS ISO 11614 standardına uygun, portatif, taşınabilir bir cihazdır.
T.C İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlükleri, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlıkları Bakım Onarım Atölyelerinde kullanılmaktadır.